Galleri

Namn: Swefarm Kalaskungens "Uno"SE UCH 180526FI UCH 180526NO UCH 190526NORD UCH 190526

Reg.nr:
SE23776/2016
Vikt: 12 kg
Höjd: 38 cm
Hälsa: Fulltandad, intyg finns 170724
Saxbett permanent bett
Båda testiklar på plats
HD:B

ED:(0) ua
Patellor: ua
Ögonlysning: ua
Gentest PLL: Clear (180313)